Lederavtale med rådmannen kan avklare

Venstres etterlysing av lederavtale med rådmannen aktualiseres av striden mellom ordføreren og rådmannen i Målselv. Ordføreren har ikke svart etter henvendelsen i juni i år, sier Rolf Austgard i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tydeliggjøring av ordfører- og rådmannsrollen
Av: Rolf Austgard, Leder Målselv Venstre

Manglende samspill
Det er ingen ting som kan skade Målselv kommune mer enn manglende tillit mellom ordfører og rådmann og et dårlig samspill mellom politikk og administrasjon. Når forholdene mellom ordfører og rådmann er slik som det kom frem i Formannskapet onsdag 6. oktober må Kommunestyret rydde opp. En pragmatisk innstilling til hvilket ansvar som hviler på ordfører og rådmann vil lett forsterke konflikten. Målselv Venstre ser derfor behov for at kommunestyret tydeliggjør ordfører og rådmannens rolle utover det som kommer frem i kommuneloven, eldre delegasjoner og i stillingsbeskrivelser.

Ordførerens rolle
Ordførerens rolle som den daglige representant for politisk ledelse, som arbeidsgiverrepresentant og som kulturbygger blant de andre folkevalgte må klargjøres. Spesielt viktig er det å avklare hvilke fullmakter ordføreren har som folkevalgtes representant overfor rådmannen. Delegasjon fra kommunestyre til ordfører er fra 2004.

Rådmannens rolle
Kommunestyrets fullmakter til rådmannen utover hva som er definert i kommuneloven og når rådmannen skal forholde seg til h.h.v. kommunestyret, formannskapet eller ordføreren alene må klargjøres. En årlig lederavtale med rådmannen vil være et egnet sted å nedfelle gjensidige krav og forventninger til samspill. Stillingsbeskrivelsen for rådmannen er fra 1995 og det er ikke skrevet årlig lederavtale med rådmannen, selv om den første lederavtalen skulle vært skrevet allerede i 2007.

Lederavtale med rådmannen
Målselv Venstre har i eget brev til ordfører datert 30. juni 2010 bedt om å bli orientert om hvorfor det ikke er utarbeidet lederavtale med rådmannen vedrørende mål og resultater, slik som det kommer frem i arbeidsavtalen fra 2007. Det er den politiske ledelsen som har ansvaret for at en slik lederavtale blir utarbeidet. Vi venter fortsatt på svar om når vi kan forvente å få en slik lederavtale med mål og krav om resultater til politisk behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**