Venstre spør om ungdomspresten

Tvedestrand kommune vedtok tidligere å gi tilskudd til stillingen som ungdomsprest, som et ledd i forebyggende tiltak for ungdom. Nå mener Venstre det kan være interessant å få vite om hensikten med vedtaket er oppfylt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Holt kirke

I formannskapet på tirsdag stilte Venstre spørsmål om det ikke var på tide å få en evaluering av hva som er oppnådd. Har ungdomspresten bidratt til bedre forhold og mindre rusproblemer blant ungdom, og eventuelt på hvilken måte? Siden bevilgningen fra kommunen var grunngitt med at ungdomspresten skulle bidra i det forebyggende arbeidet, bør politikerne nå få en vurdering av om det har hatt den ønskede effekten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**