Det må satses sterkere på marine næringer

Fiskeri og havbruk er basert på utnytting av fornybare ressurser. Møre og Romsdal Venstre har sterkt fokus på en bærekraftig ressursforvaltning. Vi skal ha en fiskeri- og havbrukspolitikk som sikrer en konkurransedyktig og allsidig sjømatnæring gjennom nyskaping og produktutvikling. Politikken skal være tuftet på tradisjon, kunnskap og verdier opparbeidet av dyktige næringsaktører, samtidig som det tas hensyn til stadig nye utfordringer knyttet til miljø og bærekraft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møre og Romsdal Venstre mener vi må ligge i forkant med å planlegge hva vi skal leve av etter oljen. Marine næringer med fiskeri og havbruk er ett av våre viktigste satsingsområder for framtida. For Møre og Romsdal Venstre er det derfor avgjørende at viktige fiskefelt, herunder gyteområdene for sild på Mørekysten, prioriteres for fiskeriene framfor oljenæringen.

Av hensyn til fiskeressursene og miljøet for øvrig, må det satses på en oljevernberedskap som faktisk kan takle større oljeutslipp. Slik er det ikke i dag.

Møre og Romsdal Venstre mener at forvaltningen av ressursene i havet må være kunnskapsbasert, og ha en økosystemtilnærming. I langt større grad enn i dag, må det satses på forskning som øker kunnskapen om livet i havet.

For å vise at vi mener alvor med en bærekraftig ressursforvaltning, vil Møre og Romsdal Venstre ha en større forskningsinnsats ved institusjoner i vårt fylke. I dette bildet må Høgskolen i Ålesund, Møreforskning, Nofima og Runde Miljøsenter stå sentralt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**