Kulturhuset skal igjen fylles med aktivitet

Ås Venstres forslag for å sikre videre dialog med “4 fra Ås” om drift av deler av kulturhuset i Ås fikk flertall i kommunestyret onsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nesten et halvt år etter at “4 fra Ås” kontaktet kommunen med tilbud om samarbeid om drift av deler av kulturhuset, var det fortsatt usikkert om politikerne i hele tatt ville si ja til å vurdere tilbudet. “4 fra Ås” er alle bosatt i Ås og driver omfattende virksomhet innen musikk, teater og kultur. De ønsker å bidra til å fylle kulturhuset i Ås med en blanding av profesjonelle teateroppsetninger, konserter, lokalt kulturliv og kafevirksomhet med uteservering i borggården.

På grunn av mye motstand fra SV og Høyre under tidligere behandling, la rådmannen fram et forslag om videre utredning der “4 fra Ås” var helt ute av prosjektet. Dette skulle derimot utredes av en ekstern konsulent med en prosjektgruppe som besto av en rekke ansatte i kommunen og en representant fra Ås kulturforum. Ås kulturforum har til overmål vært de mest negative til initiativet fra “4 fra Ås”.

Venstre fremmet et alternativt forslag, der “4 fra Ås” og en prosjektgruppe med politikere og administrasjon møtes for å utrede mulig samarbeid. Dette forslaget fikk flertall. Jorunn Nakken ble også valgt som en av deltakerne i prosjektgruppa.

Venstre ønsker et kulturhus som syder av aktivitet, med et mangfold av tilbud for alle aldre og interesser, sier gruppeleder Jorunn Nakken. Derfor er vi svært positive til dettte initiativet. Utfordringen nå blir å finne en samarbeidsmodell som ivaretar både kommunens egne behov for lokaler for bl.a. kulturskole, korps, danse- og teaterverksted, gode betingelser for andre frivillige aktører som filmklubb, lokale kor og foreninger og “4 fra Ås” sine behov for å kunne drive et komersielt kulturtilbud med kafedrift resten av tiden.

Venstre har lenge arbeidet for å sikre midler til nødvendig brannsikring og ventilasjonen, slik at vi kan ta kulturhuset skikkelig i bruk igjen. Nå skal vi bidra til å fylle huset med innhold som skaper aktivitet, opplevelser og kulturelle møteplasser for befolkningen i Ås sier Jorunn Nakken, gruppeleder i Ås Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**