Plansmie i Ås

Ås venstres forslag om å lage en plansmie for utviklingen av sentralområdet i Ås med involvering av hele befolkningen fikk flertall i kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I kommunestyremøtet onsdag 13. oktober ble ukast til kommuneplan for 2011-2023 behandlet. Ås Venstre fikk flertall for sitt forslag om at det skal lages en plansmie for Ås sentralområde. Plansmie er en arbeidsmåte der interesserte innbyggere og andre aktører sitter sammen med politikere, kommuneadministrasjon og arkitekter og utformer et tettsted med boliger, næring, handel, grøntområder og veisystemer. Plansmie er gjennomført i flere norske kommuner, og de har endt opp med gode tettstedsplaner som både innbyggere, næringsdrivende og politikere står samlet bak.

Gjennom en plansmie tar vi lokaldemokratiet på alvor, og vi flytter makt fra noen få utbyggere til kommunens innbyggere, sier gruppeleder Jorunn Nakken. Slike plansmier bidrar også å redusere klager og innsigelselser fra naboer og berørte parter i etterkant, og det er en fordel for alle parter.

Hvordan Ås sentrum skal utvikles videre i åra som kommer er noe som angår og engasjerer innbyggerne. Det er veldig gledelig at vi fikk flertall for å gjennomføre en plansmie som gjør at innbyggere og næringsliv blir delaktige på lik linje i utviklingsprosessen. Les mer om plansmier på www.plansmie.org

Utkastet til kommuneplan for Ås kommune skal snart ut på høring. Bruk anledningen til å si din mening. Endelig kommuneplan skal vedtas våren 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**