Skolen er nøkkelen til integrering

(Resolusjon fra representantskapmøte i Møre og Romsdal Venstre 16. oktober) Møre og Romsdal Venstre mener skolen må gjøre mer for å gi minoritetsspråklige barn og unge et godt språklig og faglig grunnlag for å lykkes i integreringa i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møre og Romsdal Venstre vil ha obligatorisk norskopplæring for 4 og 5 åringer som ikke behersker norsk språk godt nok. Et godt barnehage- og skoletilbud, er et viktig verktøy for å motvirke marginalisering av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. Kunnskap og kompetanse vil være avgjørende for at ikke store grupper skal havne i en fattigdomskultur som fører til konflikt, religiøs radikalisering og sosial isolasjon.

Kommunene må sørge for at skolen samler sine ressurser slik at minoritetsspråklige elever får grunnleggende opplæring i egne innføringsklasser. På denne måten kan elevene raskere lære seg norsk språk og delta i den ordinære undervisningen. Nødvendig kompetanse blant lærerne er en viktig forutsetning for å få dette til. Slik kan en bedre innvandrernes deltakelse i arbeidslivet, og det legges et bedre grunnlag for å ta ansvar for egne liv.

Kommunene må enkeltvis, eller gjennom interkommunalt samarbeid, samle ressursene for å tilby de fremmedspråklige elevene en effektiv norskopplæring. For å oppnå nødvendig resultat for elevene, må skolene og kommunene tilføres økonomi som gjør det mulig å realisere dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**