Stallsaken på Svorkmo

I Hovedutvalg Forvaltnings møte 25.aug. fikk ikke Lavrans Skuterud flertall for å bare tillate et begrenset og midlertidig hestehold. I følge avisa ST i dag har Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak, men gjort dispensasjonen midlertidig, i tråd med Skuteruds forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I hovedutvalgsmøtet var rådmannens innstilling at eierne ikke skulle få dispensasjon for hestehold. Flertallet ga dispensasjon til hestehold uten begrensninger, mens Skuterud fremmet følgende forslag:

“Hovedutvalg forvaltning gir klagerne delvis medhold i sin klage, og gjør om sitt vedtak i sak 112/09.
Hovedutvalg forvaltning gir midlertidig dispensasjon, med hjemmel i PBL§19-2 og 19-3 fra regulert formål av uthus til stall for et begrenset hestehold (dvs 3 hester) inntil gjennomføring av reguleringsplan blir aktuelt. Dispensasjonen begrunnes med at området er del av en eldre reguleringsplan som foreløpig ikke er blitt gjennomført, eiendommens landbrukstilknyttede historie, tilgrensende landbruksområder og tilgang på beite. Det er et vilkår at hesteholdet praktiseres etter tidligere overenskomst bl.a. i forhold til håndtering av møkk, og at kvaliteten på fellesstruktur (for eksempel. Turveier) i området ikke forringes pga. hesteholdet.”

I sin behandling av saken har altså Fylkesmannen gitt midlertidig dispensasjon, på samme måte som Venstre foreslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**