Venstre vil ha Global Future til Møre og Romsdal

(Resolusjon fra representantskapmøte i Møre og Romsdal Venstre 16. oktober) Det er av største betydning at innvandrere som kommer til Norge er i aktivitet og arbeid. Mange har allerede kompetanse som vil være til nytte for bedrifter og offentlige tjenester. Det er avgjørende at folk får brukt sine evner og kvalifikasjoner til beste for sin egen selvfølelse og til samfunnets beste. Global Future er et prosjekt i regi av NHO som svarer på disse utfordringene! Global Future har som mål å synliggjøre innvandrere med høy utdanning, viktig kompetanse og internasjonal erfaring, slik at bedriftene og offentlig sektor kan nyttiggjøre seg av ressursene som eksisterer i samfunnet. Møre og Romsdal Venstre ønsker at et Global Future prosjekt blir etablert i Møre og Romsdal så snart som mulig. Fylkeskommunen må initiativ til et samarbeid med NHO om å få dette i gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møre og Romsdal er som resten av Norge en flerkulturell landsdel og innvandrere er en viktig del av arbeidsstokken. Likevel er det ofte slik at innvandrere sin kompetanse ikke blir godt nok utnyttet. Global Future har som målsetting å kvalifisere personer med minoritetsbakgrunn til sentrale stillinger og styreverv.

Deltakerne i programmet blir tilbudt kursing, møteplasser og mentorer fra privat næringsliv og det offentlige. Deltakelse er kostnadsfritt. Målgruppen er

Flerkulturelle førstegenerasjons innvandrere
Personer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper.
Ledertalenter, styrekandidater og personer med spisskompetanse.
Personer som ønsker mer relevant arbeid
Personer som ønsker ny jobb, karriereutvikling
Arbeidssøkere/arbeidsledige
Personer som ønsker å starte bedrift alene eller sammen med andre.

Globel Future ble startet som pilotprosjekt i Agder for noen år siden. Det har hatt svært gode resultater, og prosjektet er nå i gang i 13 av NHOs regioner, blant annet Sogn og Fjordane og i Trøndelag. Prosjektet drives av NHO og har blant annet fylkeskommunen, privat næringsliv, LO, Innovasjon Norge og kommuner som samarbeidspartnere.

Foreløpig er det ikke etablert et Global Future prosjekt i Møre og Romsdal. Venstre vil derfor ønske at et Global Future prosjekt skal stå sentralt i vårt fylke!

Venstre vil ta opp denne saken i fylkestinget og ta initiativ til at fylkeskommunen aktivt jobber for at NHO etablerer Global Future i Møre og Romsdal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**