Gransking skal gi klarhet

Poenget med en uavhengig gransking, er å gjøre kommunens innbyggere trygge på sitt møte med kommunen. Venstres representanter vil fortsatt holde et kritisk blikk på kommunens saksbehandling, skriver Geir Helge Sandsmark og Roar Günther Andersen i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Poenget med en uavhengig gransking, er å gjøre kommunens innbyggere trygge på sitt møte med kommunen. Dette har ingenting å gjøre med lovlighetsklager eller de politiske prosessene, selv om det også her er klart rom for forbedring.

Samtidig som 67,7 % av Haldens befolkning ønsker en gransking, er det bare 20,3% som har helt elles delvis tillit til kommunens saksbehandling. 70,5% av innbyggerne svarer "både og", "i liten grad" eller "i svært liten grad" på spørsmålet om tillit. Ved en ny undersøkelse, umiddelbart etter rådmannens kommentar, i HA 24. sept., ville andelen med tillit til kommunen utvilsomt sunket enda noen prosentpoeng.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Christoffer Biong, Venstre

Både rådmannens kommentar til HA og redegjørelsen hans for kommunestyret handler mye om lovlighetsklager. Foruten at disse har lite med behovet for gransking å gjøre, er det flere vesentlige forhold rundt disse sakene som ikke belyses. Slik virker redegjørelsen og kommentaren mer som tilsløring enn som oppklaring.

Lovlighetsklagen, om bytteavtalen med Norske Skog, ble avslått av fylkesmannen, men med den begrunnelsen at avtalen var å betrakte som en intensjonsavtale som skal erstattes av bindende avtaler før tiltredelse Her presiserer fylkesmannen at de utredningene klagerne etterlyste er nødvendige, og dette er derfor en halv seier selv om klagen altså ble avslått. Det blir spennende å se om fylkesmannens råd blir fulgt opp i videre behandling av denne saken. Vi finner det også påfallende at den delen av saksdokumentene, som viser inhabilitet for en utvalgsrepresentant, ikke finnes i rådmannens redegjørelse til kommunestyret. Også klagen om momskompensasjon har sider som rådmannen ikke nevner.

roar

Foto: M&A Fotoatelier, Halden

Sakens kjerne, i granskingsspørsmålet, er om næringsdrivende og kommunens innbyggere kan stole på upartisk behandling uten politisk innblanding i saksbehandlingen. Her henger det fortsatt et stort spørsmålstegn over kommunen. Rådmannen, sammen med Ap/SV/KrF, har valgt en strategi som forsterker heller enn å rydde opp i kommunens dårlige omdømme. Dette er trist fordi både kommunerevisjonens rapport høsten 2009 og sivilombudsmannens henstilling i vår ga gode muligheter til intern opprydding uten dramatikk.

Fortsatt har de, som sitter med makta, muligheter til å rette opp Haldens omdømme ved å igangsette uavhengig gransking med begrunnelse i HAs undersøkelse. Nyvalg av kontrollutvalg er et naturlig første skritt. En antagelse om slikt nyvalg er for øvrig brukt som begrunnelse av sivilombudsmannen for ikke å behandle en anmodning fra tillitsvalgte om gransking. Nytt kontrollutvalg, etter de rammer H/FrP/SP/MDG og V har foreslått, vil gi de tillitsvalgte en ny mulighet til å fremme saken sin. .

Venstres representanter vil for øvrig fortsatt holde et kritisk blikk på kommunens saksbehandling, og vi vil lovlighetsklage når vi anser dette å være nødvendig. Samtidig ser vi gjerne at såpass mye fakta om viktige saker, som makeskifteavtalen, blir offentliggjort for at debatten kan konsentreres om saken og ikke saksbehandlingen slik tilfellet altfor ofte er nå.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark, Leder Halden Venstre
Roar Günther Andersen, Gruppeleder(V) i kommunestyret.

Innlegget ble trykket som “Innhogg” i HA 1. oktober

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**