PCer til barn med dysleksi

Venstres Tone Skråning spurte om Halden kommune vil bidra til at elever med lese- og skrivevansker kan få gratis PC i hovedutvalgsmøtet 13. oktober

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Forespørsel til leder i Hovedutvalg for Undervisning og oppvekst,

Hjelp med PC til dyslektikere.

Utvalgsleder:
Med virkning fra 1. juli har regjeringen opphevd ordningen med økonomisk støtte til innkjøp av PC til personer med lese- og skrivevansker.

Ved hjelp av en PC og tilrettelagt programvare kan elevene få opplest, for eksempel internettsider eller lærebokstekst, samtidig som ordene markeres på skjermen. Da blir det lettere å forstå innholdet, samtidig som ungene får hjelp til rettskriving og leseforståelse. Disse hjelpemidlene er en forutsetning for at barn med lese- og skrivevansker kan tilegne seg faglig kunnskap slik at de senere er i stand til å kvalifisere seg for arbeidsmarkedet.

Tone Skråning

Foto: Ole Morten Melgård

Jeg synes det er urimelig dersom foreldrenes økonomi skal avgjøre om et dyslektisk barn skal ha utbytte eller ikke av sin obligatoriske skolegang. Jeg vil her minne om at lese- og skriveferdigheter er gitt spesielt høy prioritet i kommunens skolepolitiske plattform, som ble vedtatt i 2009. Det er derfor bare gode grunner til at kommunen skal gi denne hjelpen til barn som slik vil få betydelig bedre utbytte av skolegangen sin.

Med denne bakgrunnen har jeg følgende spørsmål:
Har Halden kommune vurdert tiltak for å hjelpe elever med lese- og skrivevansker
Vil Halden Kommune opprette en lokal støtteordning for innkjøp av PC til dyslektikere og andre elever med spesielt behov for slikt utstyr?

Mona Johnsen

Foto: privat

Se også innlegg av Mona Johnsen om samme sak

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**