Venstre med representantforslag om kraftlinjen Ørskog-Fardal

Venstre har lagt inn representantforslag om at Statsnett må utrede alternative treasevalg og teknologiske løsninger på de mest sårbare strekningene på Ørskog-Fardallinjen. Vi mener også det bør settes ned et uavhengig utvalg som vurderer nye løsninger!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kraftlinjer Stord Luftspenn luftlinjer Kraft monstermaster

Foto: Rogaland Venstre

Stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Abid Q. Raja har levert inn følgende representantforslag til Stortinget:

I

Stortinget ber regjeringen sørge for at Statnett på ny utreder ulike alternative trasévalg og teknologiske løsninger på de mest sårbare strekningene på Ørskog—Fardallinjen.

II

Stortinget ber regjeringen sørge for at et uavhengig utvalg vurderer alternativer til trasévalg og teknologiske løsninger på de mest sårbare strekningene på Ørskog—Fardallinjen.

Se hele forslaget med begrunnelse her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**