Unngå samme tabben som i Hardanger

Venstre vil at Statnett på ny utreder alternative trasévalg og teknologiske løsninger på de mest sårbare strekningene på Ørskog-Fardal-linjen, og at et uavhengig utvalg vurderer disse, sier Venstres leder Trine Skei Grande. – Regjeringen må unngå å gå i samme fellen som i Hardanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Se egen sak på www.venstre.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**