Venstre vil berge villaksen

Våre villaksstammer står overfor en rekke trusler som spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg og rømming av oppdrettsfisk. Venstre mener utfordringen er å få de ville laksebestandene og lakseoppdrett til å leve side om side, og har tatt opp dette i en interpellasjon på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Se egen sak på www.venstre.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**