Invitasjon til åpent medlems og styremøte 2 november

Dagsorden som følger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Før styremøte fra klokken 18-1830 arrangeres et uformelt medlemsmøte der formålet er å prate om aktuelle saker og problemstillinger. Tema fastsettes på møte.

Tid: Tirsdag 2 november 1830-1930
Sted: Kommunegården rom M1

BV-sak 39/10 Konstituering
39.01 Godkjenning av innkalling og saksliste.
39.02 Godkjenning av referat fra møtet 7 september.

BV-sak 40/10 Programarbeidet.
Orientering om fremdrift

BV-sak 41/10 Nominasjonsprosessen.
Orientering om fremdrift

BV-sak 42/10 Regnskap

BV-sak 43/10 Årsmøte, fastsettelse av dato, tema osv.

BV-sak 44/10 Eventuelt

Med vennlig hilsen
Ketil Jørstad
Leder Bærum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**