En skole – mange tak

Skolestrukturen i Tvedestrand er stadig under debatt, og kravene til en god skole endrer seg og bedres. Venstre ønsker en desentralisert skolestruktur, men må den nødvendigvis organiseres som den alltid har gjort?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De som taler varmest for en felles storskole, har som sine sterkeste argumenter en samling og bedre utnytting av ressursene (les lærerne). Og alle er enige om at vi skal ha en best mulig skole, der alle elevene blir tatt på alvor.
Vi vet at den aller viktigste faktoren når det gjelder kvalitet i skolen, er læreren, Derfor er det mye viktigere med “oppgardering” og “vedlikehold” av lærerne enn med oppgradering og vedlikehold av skolebygningene.
Venstre ønsker en best mulig utnyttelse av den kompetansen lærerne har. Hvis en lærer har opparbeidet seg spesiell kompetanse på et felt, vil det være fornuftig om de andres skolene i kommunen også kan få nytte av den. Et bedre samarbeid skolene imellom vil være nødvendig. Kanskje bør skolene organiseres på en annen måte, i form av en skole med flere, desentraliserte "filialer"?
Det er sikkert mange måter å organisere en bedre samordning på. Venstre oppfordrer gjerne lærerne til å komme med forslag til hvordan et bedre samarbeid mellom skolene kan gjennomføres, det er tross alt de som kjenner skolehverdagen best!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**