Opprydding på Tyska og Hollenderen

Visste ordføreren eller administrasjonen om opprydningskostnadene på Tyska og Hollenderen før kjøpet ble vedtatt? spør Geir Helge Sandsmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ordfører.

Både kommunestyrerepresentanter og andre engasjerte haldensere har stilt spørsmål om kostnadene ved å overta forurenset grunn fra Norske Skog. Slik er det bra at det nå foreligger en rapport fra Cowi om forholdet, forelagt Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift i sakspapirene til møte 26. oktober. Samtidig kan man ikke la være å undres over hvorfor avtalen ble behandlet i kommunestyret før den bestilte rapporten var ferdig.

Hvorfor valgte man å behandle nevnte avtale om kjøp av Tyska og Hollenderen før rapporten forelå?
Hvor mye av innholdet i denne rapporten var kjent for kommunens administrasjon da avtalen med Norske Skog ble behandlet i kommunestyret 14. oktober?
Hvor mye av innholdet i denne rapporten var kjent for ordføreren da avtalen med Norske Skog ble behandlet i kommunestyret 14. oktober?

Ordføreren unnlot å svare på det første spørsmålet. Han påsto selv ikke å ha kjennskap til rapportene, og han kunne ikke si hva administrasjonen visste.

Med hilsen

Geir Helge Sandsmark(V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**