Rådmannens avsporing om byggesaksbehandling

Det er fortsatt mulig å sette i gang forbedringstiltak basert på kommunerevisjonens rapport og å gjøre disse kjent. Det er også fortsatt mulig å velge et nytt kontrollutvalg, som borgerne kan ha tillit til, skriver Venstres Geir Helge Sandsmark i dette innlegget som ble trykket i HA 29. oktober

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Rådmannens forsvar av saksbehandling av enkeltsakene, i HA 19. oktober, endrer ikke konklusjonene i kommunerevisjonens rapport om byggesaksbehandling fra i fjor høst.

Rapporten er basert på en systemrevisjon. Dette betyr at revisjonen har kontrollert om de rutiner og arbeidsmetoder som saksbehandlerne bruker er i henhold til ønsket standard. Konklusjonen er at systemet bør forbedres, blant annet for å sikre likebehandling. Blant annet peker kommunerevisjonen på at saksutfallet kan avhenge av hvilken person som behandler saken. Bedre dokumentasjon i form av begrunnelse for vedtakene er et av tiltakene kommunerevisjonen har foreslått.

Geir Helge Sandsmark

Foto: VHO

Samtidig har byggenæringen stilt spørsmål ved likebehandling i byggesaker. På toppen av dette viser HAs spørreundersøkelse at over 70 % av Haldens befolkning har lav tillit til kommunens saksbehandling.

Hver for seg er rapporten, brevet fra håndverkerne og undersøkelsen mer enn god nok grunn for kommunen til å ta fatt i og å bedre rutinene og systemet for byggesaksbehandling. I stedet velger man å be kommunerevisjonen om å identifisere enkeltsaker som er kontrollert for så å reise en diskusjon om detaljer i revisjonens funn

Selv om denne gjennomgangen kan ha verdi i deg selv, er framgangsmåten uten hensikt i forhold til konklusjonene i rapporten fra i fjor høst. Med mindre de undersøkte enkeltsakene er direkte relatert til saker, byggenæringen selv mener er gjenstand for forskjellsbehandling, endrer de heller ikke bakgrunnen for denne kritikken.

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

Den valgte framgangsmåten kan også synes å bygge på en undervurdering av Haldens innbyggere. Som HAs undersøkelse viser, er det svært få av oss som lytter til lettvinte utspill og bortforklaringer fra ordfører eller rådmann. Dersom kommunen skal gjenopprette tilliten hos haldenserne, må signalene tas på alvor. Også de ansatte fortjener rutiner som klarlegger ansvarsforhold og vedtaksgrunnlag for saksbehandlingen.

Det er fortsatt mulig å sette i gang forbedringstiltak basert på kommunerevisjonens rapport og å gjøre disse kjent. Det er også fortsatt mulig å velge et nytt kontrollutvalg, som borgerne kan ha tillit til.

Jeg oppfordrer med dette rådmannen om å prioritere kommunens forbedringsarbeide framfor å diskutere enkeltord i vedtak med kommunerevisjonen.

Med hilsen
Geir Helge Sandsmark,
Leder Halden Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**