ROBEK-kommunen Nord-Odal

Vi er en ROBEK-kommune. Hvordan påvirker det kommunen og oss som bor her?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Tre kommuner i Hedmark er ROBEK-kommuner: Nord-Odal, Eidskog og Åsnes.

Fra regjeringen.no er følgende sakset:
For de fylkeskommuner som er oppført i registeret, er følgende vedtak ikke gyldig før de er godkjent av departementet:

•Vedtak om opptak av lån og finansiell leasing
•Vedtak om leie av
•bygninger,
•anlegg, og
•varige driftsmidler som kan påføre kommuner eller fylkeskommunen utgifter utover de fire neste budsjettår.

Det vil si at alle investeringer av en viss størrelse/lengde og låneoptak må godkjennes av Fylkesmannen. Enkelte medier har sagt at vi er satt under administrasjon av fylket, men dette er ikke en korrekt tolkning av hva en ROBEK-kommune er.

Hva er det som er så farlig med å være en ROBEK-kommune?
Vi får hjelp av fylkesmannen til å kontrollere lovligheten av budsjettet vårt. Det er ikke farlig, men heller en sikkerhet.
Er det negativt?

I kommunestyresalen omtales ROBEK nærmest som et spøkelse. At vi blir ettergått som kommune kan få betydning for hvordan vi skal drive kommunen.
De neste fire årene må vi nedbtale ca 2.000.000 kroner på lån. For å komme av ROBEK-lista må vi klare det. Men hvorfor MÅ vi så absolutt av denne lista? Kan vi heller leve med at vi står der de neste årene, og heller konsentrere oss om å tilby folket en verdig hverdag med fornuftige tjenester?

Er det så fryktlig å bli ettergått i sømmene? Er ikke det en styrke for demokratiet og en mulig kilde for mer åpenhet?

Grunnen til at vi har kommet på ROBEK-lista er at vi ikke har klart å følge den vedtatte planen for dekning av underskudd fra tidligere år. Det vil si at kommunen har unnlatt å dekke inn et overforbruk som planlagt. Regningen kommer tilbake til oss som bor i Nord-Odal kommune i årene som kommer. Hvor kuttene kommer er enda ikke klart, men de kommer.

Nord-Odal Venstre ønsker ikke å ha et stort fokus på å komme ut av ROBEK, men heller satse tid og energi på å sikre gode og fornuftige tjenester i det daglige.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**