Brosjyre Nord-Odal Venstre 2023-2027

Venstres politiske program for den kommende fireårsperioden er et program for vekst, utvikling og trivsel for alle som bor, arbeider og driver næringsvirksomhet i Nord-Odal. Vi er klar over at kommunen vår sliter med en nokså skral økonomi og at det derfor blir vanskelig å få gjennomført alle gode ønsker. Å få økonomien på fote er derfor svært viktig, men det krever tålmodighet, utholdenhet og innsats av oss alle. Med en solid økonomisk plattform, nytenking, investering i mennesker og samfunnsengasjement, kan vi forme en bærekraftig og velstående fremtid for kommunen vår.

Program Nord-Odal