Sande Venstre på LPN samling (Lokalpolitisk Nettverk)

Denne helgen er Sande Venstre på LPN med politikere fra de tre fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Her er vi for å lære mer om hvordan vi best skal drive lokalpolitisk arbeid, og hvordan vi kan finne og skreddersy saker godt forankret i sunn venstrepolitikk, som også har relevans for innbyggerne i Sande. Vi idèmyldrer i grupper, og får profesjonell veiledning i forhold til å implementere dette i programmet for 2011-2015.

Blide Vestfoldinger samlet på Kongsberg

Foto: Ulla Nordgarden

Noe det fokuseres stort på er god kommunikasjon med velgerene, og hvordan vi skal klare å gjøre oss synlige og mottakelige for input fra hvermannsen. Dette er noe vi i Sande Venstre har vært kjent med lenge, derfor gjør vi alt vi kan for å vise at vi tar ombudsrollen seriøst. Alle slags innspill mottas med takk på [email protected], eller på vår stand, som vi holder hver eneste måned frem til valget.

Les mer på Vestfold Venstres sider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**