– Bra på turisme, visjonsløst om skole

Fylkesrådmannen la i dag frem sitt forslag til budsjett for Østfold fylkeskommune i 2011. – Budsjettet er bra på turisme, men visjonsløst om skole, mener Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: NRK Østfold

– Dette budsjettet er svært bra for turistsatsingen i Halden, men de store grepene i skolen blir ikke tatt, sier Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark, som er innstilt til førsteplass på Venstres fylkestingsliste i 2011.

Les mer i Halden Arbeiderblad: – Bananer forhindrer ikke frafall i skolen.

Tar ikke grep i skolen
Til tross for at fylkeskommunen viderefører prosjektet “Ny GIV” for å redusere frafallet fra videregående skole er ikke Venstre fornøyd.

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft

– Nøkkelen til en bedre skole er bedre lærere. Østfold fylkeskommune burde prioritert systematisk etter- og videreutdanning i skolen framfor en stor politisk administrasjon og gratis frukt i skolen, sier Venstres Finnanger Sandsmark.

– Det er ikke bananer som hjelper for å redusere frafallet. Det er gode lærere som ser den enkelte elev, en god skolehelsetjeneste og et bredt fagtilbud. Dette er det første budsjettet på en stund der fagtilbudet i Halden ikke blir mer redusert. Venstre ønsker fortsatt danse- og formgivningslinjene tilbake på Risum og vil kjempe for dette fram mot neste valg, sier en engasjert Finnanger Sandsmark.

Styrker Halden-kulturen
– Det er svært gledelig at fylkesrådmannen foreslår å styrke Opera Østfold for å kunne etablere en fast operafestival i Halden. Det vil bety mye for hele Halden, og vil styrke kultur- og næringslivet i byen vår, sier Finnanger Sandsmark.

Halden Rådhus

Foto: Halden Dagblad

– Operasatsingen, sammen med at fylkeskommuen vil gå inn med fast driftsstøtte til Haldenkanalen kan bety økt turisme i hele Halden- og grenseregionen. Dette er gode grep, som Venstre har kjempet for, og som fylkeskommunen nå følger opp, avslutter Venstre-politikeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**