Bedriftsbesøk med energi som tema

Onsdag besøkte Trine Skei Grande bedrifter innen energi i Kristiansund. CleanPower har utviklet en bedre måte å utnytte vannkraft på enn hva tilgjengelig tekniske løsninger til nå har greid. Besøket på Shell sin driftsorganisasjon på Råket i Kristiansund ga innsyn i virksomheten knyttet til Ormen Lange, Draugen og systemer knyttet til beredskap og drift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Interessante presentasjoner ble gitt begge steder. For nærmere informasjon om besøkene, se nettsida til Møre og Romsdal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**