Velkommen til møte i Enebakk Venstre!

Venstre skal starte lokallag i Enebakk, og vi ønsker medlemmer og sympatisører velkommen til oppstartsmøte 22. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Christoffer Biong, fylkessekretær for Akershus Venstre, besøker møtet.

Christoffer Biong, fylkessekretær for Akershus Venstre, besøker møtet.
Foto: Ingeborg Kjos

Praktisk informasjon
Dato: 22.11.2010
Tid: 18.00 – 20.00
Sted: Bergskaug Barnehage, Gjeddevannsveien 2 , Flateby

Det ønskes velkommen til medlemsmøte og det bes om mulig tilbakemelding om en kan møte. Dette møtet blir et oppstartsmøte der vi kommer til å legge en plan for hvordan vi skal etablere et lokallag for Venstre i Enebakk. Fylkessekretær Christoffer Biong kommer på møtet, og vil orientere om aktiviteter i regi av fylkeslaget.

Vel møtt!

Saksliste:
1. Presentasjonsrunde
– Velkommen til oppstarsmøte i Enebakk Venstre!
2. Orientering fra fylkeslaget om aktiviteter i regi av Akershus Venstre
3. Plan framover
– Fastsette dato for ekstraordinært årsmøte. På årsmøtet skal det blant annet velges et styre.
– Møteplan for høst 2010 /vår 2011.
4. Listestilling og nominasjonsprosess.
– Venstre hadde ikke egen liste ved lokallvalget i 2007. Målet er at det skal stilles en egen Venstre-liste ved lokalvalget i 2011.
– Plan for nominasjon.
5. Utarbeidelse av lokalt valgprogram for 2011-2015
– Innspill og forslag til det lokale valgprogrammet.
6. Eventuelt

Med vennlig hilsen
Prisca Massao,
Kontaktperson Enebakk Venstre
Tlf: 98034665

Christoffer Biong,
Fylkessekretær Akershus Venstre
Tlf: 97652797

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**