Nominasjonsmøte

Innkalling til nominasjonsmøte 30 november 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innkalling til nominasjonsmøte
Bærum Venstres kommunevalgliste

Tid: Tirsdag 30 november kl 1800
Sted: Kommunegården møterom M1

Forslag til dagsorden

Sak 1 Registrering

Sak 2 Konstituering
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av tellekorps
Valg av 2 personer til å undertegne protokoll

Sak 3 Nominasjonskomitéen presenter sin innstilling
Sak 4 Diskusjon om nominasjonskomitéen arbeidsmetode

Sak 5 Antall forhåndskumulerte
Diskusjon og vedtak

Sak 6 Valg av kandidater

Sak 7 Valg av tillitsvalgte for lista

Sak 8 Avslutning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**