Samfunnsdelen til kommuneplanen vedtatt

3. november ble kommuneplanens samfunnsdel enstemmig vedtatt i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Venstres Geir Helge Sandsmark mener planen mangler helhet og leverte en protokolltilførsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Geir Helges innlegg i møtet:

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

Nå er kommuneplanens samfunnsdel på plass. Det er bra, og jeg kommer nok til å stemme for dette. Dette endrer ikke på den kritikken Halden Venstre har framsatt tidligere både mot prosessen og selve planen. Jeg finner det riktig å framføre noen av disse synspunktene også nå da vedtaket skal fattes.
Da planen tar utgangspunkt i eksisterende kommunedelplaner, er den mangelfull på drøfting av overordnede muligheter og utfordringer Halden har i et 40-årsperspektiv. Dette omfatter boligutbygging, infrastruktur og utvikling av bygdeområdene i kommunen. Dette gjør at arealplanarbeidet kan bli noe mer vilkårlig enn forutsetningene gitt i ny plan- og bygningslov. En slik drøfting burde også vært på plass i forkant av den diskusjonen om skolestruktur som er i ferd med å komme nå. Det er selvsagt en mulighet at slike problemstillinger drøftes i arealdelen, og en

Fredriksten festning

Foto: Halden Dagblad

framtidsoptimistisk Venstremann lar aldri være å håpe på mirakler fra AP/SV/KrFs side. Muligheten er der. Det er også muligheten for sterkere kommunalt initiativ til innbyggermedvirkning.
Spesielt savner jeg vurdering av næringsutviklingen i hele kommunen. Hva vil vi med sentrum, Rokke, Torpedalen, Isebakke/Sørlie, Sponvika, Tistedal, Idd, Aspedammen, Enningdalen og Kornsjø?
Hvordan utvikler vi sentrum som handels- og kontorsenter?
Hvilke trafikkproblemer har vi og hvordan løser vi dem?
Hvordan møter vi samhandlingsreformen?
Hvordan sørger vi for at utvikling av boligområder, næringsområder, skolekapasitet og teknisk infrastruktur passer sammen?

Protokolltilførsel:
Venstres representant stemmer for vedlagte plan, for å komme videre i kommunens planarbeide. Halden Venstre ønsker at man under arbeidet med arealdelen drøfter helhetlig utvikling av kommunen i en geografisk og temamessig helhet, blant annet for å sørge for at utvikling av boligområder, næringsområder, skolekapasitet og teknisk infrastruktur passer sammen. I alle fall må disse temaene behandles ved rullering av vedtatt plan.
Geir Helge Sandsmark (V)

Saken er også omtalt i HAs papirutgave 4. november, s9.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**