Hackere et problem for oljeindustrien

– Datasikkerhet får alt for lite oppmerksomhet, sa Trine Skei Grande da hun besøkte Shell i Kristiansund. — Industrispionasje og datasikkerhet har blitt et stadig større problem for industrien de siste årene, og det er viktig at myndighetene tar problemet alvorlig, forsetter hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


På Shell sitt hovedkvarter i Kristiansund fikk Trine Skei Grande onsdag 3. november omvisning av direktør Gunnar A. Ervik og kommunikasjonssjef Kitty Eide. Med på besøket var også fylkesleder i Møre og Romsdal Venstre jens Johan Hyvik og Pål Farstad og Ragnhild Helseth fra Kristiansund Venstre.

Shells virksomhet på Nordmøre og sokkelen utenfor er en av de største industrisatsingene i Norge gjennom tidene, og svært viktig for regionen.

Gunnar A. Ervik, Trine Skei Grande og beredskapsleder Stig Aure

Gunnar A. Ervik, Trine Skei Grande og beredskapsleder Stig Aure
Foto: Jens Hyvik

Ervik er opptatt av at omfanget av hacking har økt kraftig de siste årene og er en daglig utfordring:

– Vi opplever i dag hacking i mange former. Det dreier seg om alt fra avansert industrispinonasje til personer som sitter på "gutterommet". Datasikkerhet er i dag en ekstrem utfordring, sa Ervik.

Shell-direktøren er bekymret for problemet.

– Mange små og mellomstore bedrifter har for liten kunnskap om IT sikkerhet og liten eller ingen fokus på å sikre utstyret sitt. Større bedrifter, også operatørene i oljeindustrien, har hatt fokus på IT sikkerhet lenge og bruker store ressurser på å sikre anleggene sine mot trusler, både utenifra i form av hackere og virusangrep og innenifra i form av egne ansatte som ikke følger prosedyrer eller uforvarende gjør feil som åpner opp for uønskede IT-hendelser, sier Ervik

Oljeindustrien har kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og det er nå opprettet samarbeid med PST om informasjonssikkerhet. Politiets sikkerhetstjeneste har flere ganger de siste årene avdart om problem knyttet til datasikkerhet og industrispionasje.

Direktør hos Shell i Kristiansund Gunnar A. Ervik, Trine Skei Grande og Jens Johan Hyvik.

Direktør hos Shell i Kristiansund Gunnar A. Ervik, Trine Skei Grande og Jens Johan Hyvik.
Foto: Ragnhild Helseth

Ervik er fornøyd med at PST har engasjert seg, men mener likevel at fokuset på datasikkerhet og industrispionasje generelt burde vært langt større:

– Det er i dag alt for lite oppmerksomhet omkring disse problemstillingene og problemene er trolig sterkt undervurdert, sier han.

Venstreleder Grande er enig med Shell-direktøren.

– Myndighetene, politiet, bedriftene og media må være på tå hev når det gjelder datasikkerhet og industrispionasje. Det er flott at Shell sier i fra og tar dette så alvorlig og at PST følger opp. Jeg er likevel redd for at vi i Norge ofte er for naive når det gjelder slike spørsmål, avslutter hun.

Les også artikkel i Teknisk Ukeblad "Dataangrep kan stopppe Olje-Norge" .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**