Skal sedimentundersøkelsene til politisk behandling?

3. november ble resultatene fra sedimentundersøkelsen i fjorden og på havna presentert i forkant av møtet i Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk. Kommer dette til politisk behandling? spurte Venstres Geir Helge Sandsmark

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Utvalgsleder.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Kjartan Allmenning

I forkant av møtet i dag, fikk vi en redegjørelse for sedimentundersøkelsen. Denne saken var også referatsak tidligere i vår.

Slik jeg oppfatter fra presentasjonen og etter rask lesing av kapitlene om tiltaksvurdering og videre arbeider, anbefales videre undersøkelser, før man eventuelt iverksetter tiltak. På denne bakgrunn har jeg følgende spørsmål:

Kommer sedimentundersøkelsen også til ordinær behandling i dette utvalget eller annet politisk organ?
I så fall, når?

Havblikk, hav, sjø, strand

Foto: Finn Dale Iversen

Utvalgsleder unnlot oå svare direkte på spørsmålet om politisk behandling, men sa at videre undersøkelser blir vurdert og fulgt opp.

Saken er også omtalt i HAs papirutgave 4. november, s9.

Se også spørsmål til ordføreren 28. oktober her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**