Galleri i trafostasjonen?

Det står et bygg midt i byen som man nesten ikke legger merke til, selv om det er sentralt plassert. Det er trafostasjonen til Agder Energi som ligger ved siden av Dønnestadgården. Nå flytter Agder Energi ut, og i følge avtalen går bygningen tilbake til grunneier, som er kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Eierskapet kom som en overraskelse på kommunen, men her har man fått et sentralt plassert bygg rett i fanget.
Noen har imidlertid lenge vært oppmerksom på bygget. Tvedestrands kunstnere har i flere år gått og ventet på at bygget skal bli ledig, og ser for seg muligheten for kanskje å ha et galleri, en kafe eller annen type forsamlingslokale her. Så viser det seg at også andre har sett på bygget. Kontrast kontorfellesskap ønsker å overta for å drive næringsvirksomhet, og har spurt kommunen om å få kjøpe bygget. De har lagt planer for opprusting av området rundt og oppussing av selve bygget. Det er flott at noen har initiativ og pågangsmot til å utvikle byen, men her kommer ting dessverre litt skjevt ut.
Kommunestyret har vedtatt regler for hvordan de skal gå fram når en kommunal eiendom selges. Først og fremst skal det vurderes grundig om kommunen selv kan ha nytte av den. Hvis så ikke er tilfelle, skal den legges ut til salg på det åpne markedet.
I dette tilfellet mener Venstre det vil være en selvfølge å vurdere hvordan kommunen selv kan utnytte bygget. Kunstnerne selv har kommet med et forslag som vil gi både dem og resten av innbyggerne et kulturtilbud vi i dag ikke har. Andre mener at her kan vi fi et tilbud til barn og unge i en eller annen form, kanskje som øvingslokale eller annet treffsted.
Venstre mener at det er uhørt å selge til en interessent uten videre, når man vet at andre har vært i dialog om bruk av bygget i flere år. Vi må ta oss tid til først å vurdere om vi ønsker en annen type bruk, og hvordan vi eventuelt kan få det til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**