Hvor er de unge kandidatene?

Venstre er som de andre partiene i gang med nominasjonen til kommunevalget, og i likhet med resten er det problemer å finne representanter fra den yngre del av befolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I dag har kommunestyret ingen faste representanter under 40 år. Gjennomsnittsalderen ligger mellom 50 og 60. En satt forsamling, som absolutt tregner foryngelse. Men hvor blir de yngre av?
Venstre oppforder, sammen med alle de andre partiene, de unge til å melde seg! Det skal gis plass høyt oppe på listene til de unge, engasjerte som har lyst til å gjøre en innsats for kommunen sin.
Det er førstegangsvelgerne som best vet hva de unge ønsker av kommunen når det gjelder skole og fritidstilbud. Det er unge foreldre som best vet hva behovet er i skoler, barnehage og annet tilbud til barna. Tar de virkelig sjansen på at voksne i besteforeldregenerasjonen er best i stand til å ivareta deres interesser?
Kom igjen, gi lyd fra dere!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**