Jarlsberg Avis om Arbeiderpartiet i Holmestrand

Jeg har ikke tenkt å avsløre mye fra det indre liv i Holmestrand Arbeiderparti, men jeg vil allikevel komme med noen kommentarer til et oppslag i Jarlsberg Avis for en stund siden, skriver Thove Bringaker i denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Redaktør Knut S. Evensen artikkel som berører neste års kommunevalg, og nominasjonen til partiets liste bærer overskriften: "Neppe ønsket igjen" med referanse til tideligere ordfører og nåværende leder av Holmestrand Arbeiderparti Gerd Monsen.

Ja, det er som oftest de som innehar ledende posisjoner som må ta ansvaret når ting ikke går på skinner, men det er etter min mening, litt drøyt å legge hele ansvaret for dårlige valg og utmeldinger av partiet på Gerd Monsen.

Thove Bringaker

Thove Bringaker
Foto: Kåre Pettersen

Slik jeg opplevde situasjonen etter forrige valg, var det ikke bare Gerd som bestemte hvor skapet skulle stå, og hvem vi skulle samarbeide med. Det var et tett og nært samarbeid mellom de tre første på lista: Gerd Monsen, Ingar Aas-Haug og Jan Morgan Gregersen.

Det var de tre som i fellesskap bestemte hvem vi skulle gå i allianse med, og det var de som avgjorde hvem og hva slags posisjoner den enkelte i partiet skulle inneha! Det var ingen rådslagning med resten av gruppa! Ethvert forsøk på å dra i gang en diskusjon om veien videre, og viktige politiske ståsteder ble knust og kneblet og sett på som en form for ulydighet og vrangvilje!

Posisjoner, slik jeg ser det, ble gladelig gitt vekk i håp om å blokkere den direkte og folkevalgte ordfører Alf Johan Svele. Hva hadde, og har Arbeiderpartiet hatt igjen for sitt tekniske "samarbeid" med BBL og SV? I alle saker av betydning stemmer nå disse partier sammen med Høyre og FrP!

Jeg mener at Arbeiderpartiets politikk og partiets klare politiske ståsted kom i skyggen av enkelte personers ønske om å "mele sin egen kake". Dette ansvaret bærer, etter min mening Ingar Aas-Haug og Jan Morgan Gregersen sammen med Gerd Monsen.

Arbeiderpartiets politikk i Holmestrand kom helt i skyggen av tekniske samarbeid og kamp om posisjoner, og slikt fører sjelden til noe godt!
Men det blir, etter min mening, veldig urettferdig dersom Gerd Monsen skal bære ansvaret for dette helt alene!

Thove Bringaker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**