Stemmegivning i bystyret

I dette tilsvaret som stod på trykk i Jarlsberg Avis, kommenterer Thove Bringaker den stemmegivningen Sosialistisk Venstreparti stod for i Holmestrand bystyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Kommentaren gjengis i sin helhet nedenfor:

"Nei Stig Atle Vange, jeg stilte ikke spørsmål om hvorfor SV stemmer annerledes enn Arbeiderpartiet i viktige saker for Holmestrand, jeg konstaterte bare fakta!

Jeg har ingen ting med hva SV stemmer og hvorfor, men siden Arbeiderpartiet, SV, BBL og Sp gikk i allianse etter siste kommunevalg, regnet jeg med at disse hadde en felles strategi, og at programmene til de omtalte partier betydde noe når stemmer skulle avgis og telles.

Vi kan alle falle for den fristelsen eller det "repet" at vi avgir våre stemmer etter hvor mye penger det finnes i kommunekassa, men dersom dette skal bestemme våre politiske ståsteder, kan vi like gjerne fjerne alle folkevalgte og la administrasjonen administrere kommunen etter pengepungen!

Thove Bringaker

Thove Bringaker
Foto: Kåre Pettersen

Det er faktisk, slik jeg ser det, veldig viktig at vi som folkevalgte står for noe, og ikke lar alle prinsipper og hensyn fare i takt med pluss eller minus på kroner og øre.

Jeg er også klar over at det er "lite" penger å drive kommunen for, men jeg nekter ikke å ha en mening og en politisk vilje som folkevalgt i Holmestrand.

Thove Bringaker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**