Stavangerbudsjettet: Vilje til endring

Venstre er fornøyd med resulatet av forhandlingene mellom budsjettpartiene Venstre,H, KRF, SP, PP og AP. Rådmannen forelso å redusere antall sykehjemsplasser med 60. Budsjettpartiene har lagt tilbake hele 44 plasser. Nå er Mosheim sikret videre drift, færre to-sengsromsplasser ble lagt ned, trygghetsavdelingen er ivaretatt og forsatt skal stavangerborgere kunne reise til et kommunalt rehabiliteringstilbud i Spania. Lervig sykehjem skal påbegynnes allerede i 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen på Landsmøtet 2007

Foto: Vidar Grundetjern

-Det har vært vanskelige, men konstruktive budsjettforhandlinger. Det er stor eninghet om de prioriteringer som er foretatt, sier Per A. Thorbjørnsen som har deltatt i forhandlingene på vegne av Venstre. -Men, det er et stort men, sier Thorbjørnsen. -Vi har forsatt god skatteinngang, men det nye inntektssytemet fra regjeringens side tapper oss for midler vi tidiligere har lagt til grunn i langtidsbudsjettene, sier Thorbjørnsen. Dersom vi hadde fått beholde panger i tråd med dagens inntektututjevning, ville situasjonen vært rundt 200 millioner kroner lysere, avslutter Thorbjørnsen.

Videre har budsjettpartiene garantert for at der barnegrupper økes fra 9 – 15 skal det sikres tilstrekkelig areal og kvalifisert personale. Vi vil med denne ordningen komme på nivå med nasjonale retningslinjer og og det vises til at private barnehager i Stavanger i dag allerede har foretatt utvidelsen.
Skolen har fått tilbakeført mildler og kompetansemidler på 1,5 millioner er lagt tilbake på plass. Det siste er særdeles viktig fordi kommunale midler sikrer økt statlig tilskudd. Budsjettpartiene har også lagt inn 1,8 mill mer til frivillige organisasjoner samt 1 mill til kulturhuset, Sølvberget. Budsjettpartiene forutsetter at Madla bibliotek blir opprettholdt.

Du finner budsjettsforslaget her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**