Vil skjerme tilbudet innen psykisk helse

Dette sier Venstres Geir Helge Sandsmark i en pressemelding om Halden kommunes budsjett for 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Den rødgrønne regjeringen har sendt andre avdrag for kostnadene for valgseieren i fjor til kommunene.

– I tillegg lider Halden under en altfor høy gjeld, sier leder Geir Helge Sandsmark i Halden Venstre.

Økonomitabell økonomiske omdisponeringer 2009

Foto: Venstre

Utgifter til renter og avdrag er budsjettert med 114,5 millioen kr. Dette utgjør 2,5 ganger kulturbudsjettet, rundt en fjerdedel av budsjettet for undervisning og oppvekst eller en femtedel av budsjettet til helse og omsorg.

Halden Venstre vil også i år lage eget alternativt budsjett der vi spesielt vil reversere de verste kuttene innen undervisning og oppvekst samt helse og omsorg.

– De foreslåtte kuttene i psykiatritilbudet er uakseptable og dårlig økonomi i et lenger perspektiv, mener Sandsmark

Geir Helge Sandsmark

Foto: Christoffer Biong, Venstre

Vi vil også ta kontakt med andre opposisjonspartier. Som i fjor, ønsker vi å finne felles løsninger for å begrense de byrdene, Haldens innbyggere får, som følge av regjeringens politikk i kombinasjon med AP/KrF/SV —flertallets gjeldsgallopp, avslutter Venstrelederen

På bakgrunn av pressemeldingen ble det et oppslag i HAs papiravis lørdag 13. november

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**