Christiane Skahjem

Christiane er bystyrerepresentant og medlem av oppvekstkomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Christiane Skahjem

Foto: Tommy Ødegaard

Christiane Sofie Skahjem er født og oppvokst på Trara i Fredrikstad. Etter 10 år i Oslo vendte hun hjem igjen da hun fikk jobb på Frederik II videregående skole. Der jobber hun som fagleder i samfunnsfag. Hun tok med seg mann og sønn på flyttelasset og synes det er godt å ha kommet hjem igjen.

Av utdannelse er hun lektor med mastergrad i sosiologi. Hun ble interessert i politikk da hun fordypet seg i temaet velferdsstaten og oppdaget hvor store forskjeller det er i befolkningen på tross av gjentatte forsøk på å utjevne nettopp disse. Spesielt har hun rettet oppmerksomheten på ulikheter skapt av skolesystemet. Foreldrenes sosiale status har i alt for stor grad betydning for barnas muligheter på flere nivåer.

I tillegg er hun opptatt av at Fredrikstad skal være en trivelig by å bo i, og ser det som viktig å beholde så mange grøntområder som mulig i bykjernen og begrense høyhusbebyggelse. Hun ser også på mennesker med fremmede kulturer som en berikelse for det norske samfunnet og er opptatt av en god integreringspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**