Til de undrende til kultursenter!

Den siste tiden har det vært flere innlegg i Agder fra motstandere til nytt kultursenter.

Noen kaller det for «tempelet på Tollbodbrygga» mens andre beskriver det som minefelt som raserer eldreomsorgen. Hvilket grunnlag har dere for deres påstander om at eldreomsorgen raseres?, skriver Venstres gruppeleder Ingeborg Haughom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


I vår kommune er vi så heldige å ha en et høyt antall innbyggere over 80 år, lang over landsgjennomsnittet, også det samme i aldersgruppen 70-80 år. Dette må jo være et godt tegn på at de eldre i vår kommune har det godt. Jeg har bekjente som er pårørende til noen av de som får tjeneste fra kommunen, de roser hjelpen og tilbudet de har fått og er veldig godt tilfreds.

Ingeborg Haughom

Ingeborg Haughom
Foto: Jan Kløvstad

Vi har en utmerket stab som jobber og utfører tjenester innen eldreomsorgen til beste for brukerne. Dette tilbudet vil vi gjerne opprettholde, men da er vi også avhengig av å ha innbyggere i kommunen som kan bidra til skatteinntekter. Vi ligger langt under landsgjennomsnitt i aldersgruppen 25-65 år, her har vi utfordringer for å øke tilflyttingen i denne gruppen.

Da er det viktig at kommunen har gode barnehage- og skoletilbud, samt fritids- og kulturtilbud. Derfor trenger vi et kultursenter.

For dere som ikke helt vet hva det skal inneholde, så vil vi få nytt moderne bibliotek – fritidsklubb for de unge – kino – storsal – kulturskole – kafe/restaurant og Gulbrandsen-galleri.

Dette blir en flott møteplass for unge og eldre.

I dag er lokalene til biblioteket for lengst gått ut på dato, kinobygget er over 50 år og var bygd med tanke for en etasje til, taket lekker og garderobeforholdene for utøverne er ubrukelige. Her vil det bli store ombyggings- og vedlikeholdskostnader hvis det skal beholdes som i dag. Vi står uten lokaler til kulturskole og fritidsklubb etter brannen på Trellebakken og kinoen er langt ifra tilfredsstillende.

Det er forskjell på investering og drift, dette må ikke blandes. Vi kan ikke bruke investeringsmidlene til drift av eldreomsorgen. I økonomiplanperioden er låneopptak til barnehager like stort som låneopptak til kultursenteret. Når det i budsjettet er krav til innsparing på ca. 2% av et driftsbudsjett på ca. 600 millioner, vil det ikke ha det store utslaget.

Etter flere påstander i media, skulle man nærmest tro at et nytt kultursenter kan bli verdens undergang. Vi er heldige som har det så godt og bør ikke klage, men heller være takknemlige og se på muligheter til å få mest mulig ut av hver krone vi har til disposisjon.

Så en liten oppfordring til de som er så misfornøyd med de politiske avgjørelsene i Flekkefjord. Neste år er det kommunevalg, ta kontakt med partiet ditt og still deg til disposisjon til å stå på valglisten så du kan endre på de ting som du syns er feil.

Vær villig til å ta ansvar i stedet for å klage.

Ingeborg Haughom

gruppeleder Flekkefjord Venstre

og tilhenger av nytt kultursenter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**