Venstre vil se mer til kommunens råd og utvalg

De utallige råd og utvalg i vår kommune gjør en kjempe innsats for å gjøre god politikk bedre. Nå vil bystyregruppen til Bodø Venstre løfte informasjonen og kunnskapen om disse inn til bystyretalerstolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

Vi har utallige råd og utvalg i vår kommune som gjør en kjempe innsats for å gjøre god politikk bedre. Totalt 63 styrer, nemder, råd og utvalg har kommunen. Bodø studentråd, Bodø ungdomsråd, råd for funksjonshemmede, dialogforum, ruspolitisk råd, eldrerådet og mange fler. Dessverre fungerer noen litt for mye på sidelinjen av det politiske miljøet. Selv om de fleste rådene har politisk representasjon er nok tilbakemeldingene om arbeidet som utføres heller varierende. Alle har mulighet og rett til å bruke bystyrets talerstol om de ønsker, men det er urovekkende få som har benyttet denne muligheten denne perioden. Knapt havner årsrapportene fra de mange styrene, nemder, råd og utvalg som referatsaker i allerede fyldige sakskart.

Venstre vil nå ha de gode samfunnsborgerne litt mer fram i rampelyset. En god plass å starte er å la utvalgenes ledere komme på bystyrestolen og gi en oppsummering av sine årsrapporter. Dette er en fin anledning til å både bevisstgjøre bystyrerepresentantene om det gode arbeidet, og kanskje sette søkelys på noen problemstillinger de folkevalgte ikke er oppmerksom på. Venstre tror bystyret har tid til og ønske å høre mer fra våre råd og utvalg. Og tror det vil være med på å senke terskelen både for de folkevalgte og de utvalgsmedlemmene til å ta kontakt med hverandre.

Bedre og oftere kunne man brukt den gode tverrpolitiske kompetansen som finnes og utveksle ideer. Denne perioden har lokalutvalgene fått presentert seg for bystyrerepresentantene. Dette har vært godt mottatt, og Venstre vil nå utvide dette til også å gjelde noen av kommunens utvalg og råd fremmer derfor følgende spørsmål til ordføreren i kommende bystyremøte:

Spørsmål til Ordfører Odd Tore Fygle.
Fra gruppeleder i Bodø Venstre Terje Cruickshank.

Årsrapportering fra råd og utvalg.

Vi har mange råd og utvalg i vår kommune. De gjør en meningsfylt oppgave og er med på gjøre politikken bedre i vår kommune. Men de jobber litt vel mye i det skjulte, borte fra bystyret og mediebildet. Kan være at det ønskelig å ha det slikt, men jeg lurer på om vi ikke burde gi dem litt mer rom enn noen linjer i saksdokumentene. Her tenker jeg særlig på årsrapportene som er en god oppsummering av arbeidet som gjøres og hva de har oppnådd og hva de ser for seg å jobbe mer med framover. Disse får vi bystyrerepresentanter som referatsak i våre sakspapirer om vi er heldige. Jeg tror vi alle ville hatt godt av å sett disse gode samfunnsborgerne litt oftere, blitt kjent med ansiktet bak navnetrekkene og jeg har derfor et forslag formulert som et spørsmål til ordføreren.

– Kan ordføreren ta initiativ til at man inviterer og oppfordrer lederne av våre råd og utvalg til å komme til bystyre og gi en 10 minutters oppsummering av sine årsrapporter?

Bodø 17.november 2010.
Terje Cruickshank (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**