Venstre på bedriftsbesøk hos fiskerinæringen i Møre og Romsdal

Fiskeri er den nest største eksportnæringen i Norge og er med det en betydelig aktør også på det globale matfatet. I forrige uke ble det arrangert møte mellom Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening ( FHL) og representanter fra Møre og Romsdal Venstre og Venstre sentralt. Kirsti Dale og Britt Giske Andersen representerte Møre og Romsdal Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Fra Venstre sentralt møtte organisasjonsrådgiver Kjartan Almenning og Audun Rødningsby, som er politisk rådgiver til Venstres stortingsgruppe.

(saken fortsetter under bildet)

Marine Harwest sin matstasjon i Giske

Marine Harwest sin matstasjon i Giske
Foto: Foto Britt Giske Andersen

Temaet for møtet var å øke kunnskapen om sjømatproduksjonen som næring og de utfordringene de møter bl.a. i forhold til fortsatt utvikling og det fokuset de ofte har hatt i mer negativ vinkling i media. Lakselus, rømming av oppdrettslaks og ikke minst tilsetningsstoffet Fosfat var viktige tema. En rekke kystsamfunn er i dag avhengige av havbruksnæringen.

FHL er opptatt av en bærekraftig utvikling og utviklingen av næringen sett i et miljøperspektiv viser fremtidsrettede og gode løsninger. I løpet av de 3 siste årene har bl.a. alle de store fiskeriene blitt sertifisert gjennom den uavhengige merkeordningen MSC (Marine Stewardship Council)

Knut Haagensen hos Jangaard forklarer om deres energieffektive prosess for klippfisktørking

Knut Haagensen hos Jangaard forklarer om deres energieffektive prosess for klippfisktørking
Foto: Britt Giske Andersen

FHL`s sin miljøpolitiske målsetning er at sjømatproduksjonen skal være bærekraftig og miljøforurensinger skal ikke begrense mulighetene for å produsere trygg sjømat. Venstre er særlig opptatt av miljøutfordringene i oppdrettsnæringa, og er glad for at FHL tar problematikk særlig knyttet til rømming og lakselus på alvor. Vi ser fram til en konstruktiv dialog om dette

Venstre fikk omvisning i klippfiskproduksjonen hos Brødrene Jangaard AS i Ålesund og hos Marine Harvest sitt oppdrettsanlegg i Giske. Sistnevnte er verdens største produsent av laks og bidrar med 20 000 arbeidsplasser.

Andre tema som ble diskutert var bl.a. Råfiskelova, der Venstre som eneste parti, har åpnet for en modernisering av lovverket opp til dagens behov. Noe også FHL ønsker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**