Kraftunderskudd i Midt-Norge — hva gjøres?

Toivo Brennløkken hadde leserinnlegg i TK 18.11.10: Å utvikle energitilbud i takt med varierende etterspørsel har bydd på problem for den sittende regjering. Så langt er det nå gått at Høyre og Frp samt store deler av LO nærmest skriker etter gasskraftverk uten rensing i Midt-Norge.
Tilgang på tilstrekkelig energi må sikres for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det er et offentlig ansvar å bygge ut og drifte et velfungerende strømnett – på linje med annen grunnleggende infrastruktur. Både energi og overføring må sikres på like vilkår i hele landet. Det er mange som kan stille seg bak et slikt verdikrav.

Men, alt har sin pris. Et stort flertall av forskerne er av den mening at miljø- og klimaendringer er vår tids største utfordring. Vi forbruker fossile brennstoffer på et altfor høyt nivå. Som en konsekvens av dette må det derfor lønne seg å redusere energiforbruket, slik at fremtidig energibehov i større grad dekkes gjennom utbygging og effektivisering av vannkraftverk og overføringsnett, utnyttelse av ren gasskraft og utvikling og bruk av alternative og fornybare energikilder.

For oss på kysten bør vindmøller være et foretrukket alternativ. Det må lønne seg å redusere utslipp av klimagasser.

Miljøarbeidet må foregå kontinuerlig i den enkelte bedrift og hos den enkelte forbruker. Gevinstene er økt miljøbevissthet, bedre økonomi, omdømme og konkurransekraft. Det handler om å ta ansvar. Kanskje må man fire på kravene rundt estetikk satt opp i mot alternative energikilder som ofte er heftet med helt andre miljøfaktorer som klimatrussel, sur nedbør, radioaktiv forurensing?

For oss i Midt-Norge med kraftunderskudd og ekstraordinære høye priser er timeglasset snart i ferd med å renne ut. Å bygge ut gasskraftverk uten rensing i Romsdalen er ingen god løsning etter bærekraftige prinsipper å regne.

Det viktigste er imidlertid at det blir enighet om vidtomgripende, internasjonale standarder/sertifikater og aksept for statlige støtteordninger for fornybar energiproduksjon og generelle energireduserende tiltak. Norske bedrifter må slippe særnorske miljøkrav som ikke den norske stat vil betale for.

Det haster med å få nødvendige avtaler på plass — så langt har den sittende regjering sviktet på energi- og miljøområdet.

Toivo Brennløkken
Kristiansund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**