Kirsten Sandvik

Kirsten Sandvik er 4. kandidat til valget i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Kirsten Sandvik

Foto: Tommy Ødegaard

Kirsten Sandvik er 60 år gammel, samboer, har tre voksne barn og ett barnebarn. Opprinnelig fra Oslo. I 2008 flyttet hun med samboer fra Lørenskog til Fredrikstad og bor nå på Begby. Hun er utdannet barnepleier fra Oslo barnepleierskole i 1977. Har senere gått arbeidslederskolen på næringsakademiet i Fredrikstad.

Hun har arbeidet på føde, barsel og barnekirurgisk avdeling ved Ullevål og Aker sykehus. Videre har hun arbeidet flere år i barnehage. Kirsten har også hatt 15 år som barne og ungdomsarbeider i Oslo og Lørenskog kommune. Her har hun fra sin stilling som tjenesteleder i fritidsklubb ledet flere prosjekter innenfor rus og kriminalitets-forebygging. Kirsten har det siste året arbeidet som miljøarbeider i forskjellige barevernsinstitusjoner i Østfold. Hun har også drevet egen næring i form av blomsterforretning på Sagene i Oslo. Er nå tilbake som barnepleier i Bydel Østensjø i Oslo.

Kirsten har også engasjert seg og tatt på seg diverse verv i forskjellige organisasjoner. Blant annet har hun vært både leder og sekretær for barnepleiernes landsforening (BLF). Hun var i 2 år styrerepresentant i landsforeningen ungdom og fritid. Kirsten har også vært fagrepresentant i Rådet for videregående opplæring. Fra 2001 til 2004 var hun nestleder i Lokal Agenda 21 på Sagene, en organisasjon som har som mål å skape trivsel, utvikling og tilhørighet for både beboere og næringsliv i lokalsamfunnet.

Kirsten er opptatt av barn og ungdoms oppvekst og tilnærming til samfunnet og ikke minst samfunnets tilnærming til barn og ungdom. Kirsten er også opptatt av kultur og idrett og ikke minst den forebyggende kraften dette kan ha for barn og ungdom i risikosonen. Hun vil derfor ha et blomstrende og inkluderende kulturliv på ungdommens premisser. Kirsten syntes det er viktig at barn og unge blir hørt, sett og får mulighet til å påvirke egen hverdag både i skole og fritid. Videre er Kirsten opptatt av å styrke barnevernstjenesten og legge til rette for en bedre tilværelse for barn og ungdom med de største utfordringene. Hun mener også at det er viktig og legge bedre til rette for morgendagens grundere. Det er i dag et altfor utfordrende byråkrati som kveler engasjement, nytenking og gjør at man ikke tør å satse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**