Rydder opp på Refstad

Venstre og bystyret rydder opp i de gamle sykehusboligene på Refstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstres bystyregruppe er svært fornøyd med at bystyret gikk inn for å kreve utbedringsprogram i de gamle sykehusboligene ved Aker. Det betyr at utleier blir pålagt å sikre beboerne forsvarlige boforhold, sier leder i Oslo Venstre Toril Berge. Venstre er også godt fornøyd med at byrådet nå skal se på muligheten for å stille krav til bostandard, når kommunen går inn med husleiegaranti. Vi mener at når kommunen bidrar til livsopphold, bør vi også ha innflytelse over hvilken bostandard pengene går til. Det er viktig å se på hvilke muligheter vi som bystyre har til å påvirke folks bosituasjon. De boforholdene vi så i vår i disse boligene bør vi ikke ha i Oslo, avslutter Berge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**