Aksjon til støtte for Fødeavdelingen fortsetter

Det er god oppslutning om aksjonen. Det sitter vakt utenfor Fødeavdelingen ved Kristiansund Sykehus hver dag. Mer enn førti personer står på vaktlista, forteller Gunn Fagerlie Johannessen. Hun er initiativtager til aksjonen og koordinerer vaktene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Folk er veldig positive til at vi sitter vakt, sier Gunn. Mange stopper opp og tar en prat om situasjonen og fødetilbudet spesielt,og om sykehusutviklingen i foretaket generelt.
Aksjonen fortsetter fremover til det blir gitt svar fra ansvarlig hold om at fødetilbudet for nordmøringene blir forsvarlig i fremtiden, ikke bare de nærmeste årene, men en løsning på sykehhusspørsmålet som sikrer alle innbyggerene i regionen et forsvarlig tilbud. Fødetilbudet er avhengig av nærhet til akuttkirurgi, til gynekologer og til barneavdeling. Derfor er spørsmålet om å bevare Fødeavdelingen også et spørsmål om endelig sykehusstruktur, sier Ragnhild Helseth, som er en av de mange som har sittet vakt.

Plakat Føden

Foto: RH

Initiativtakeren

Foto: RH

Vakt

Foto: RH

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**