Ønsker tettere oppfølging av kommunens ruspolitikk

Da utvalget for Helse, sosial og omsorg i Holmestrand denne uke behandlet ruspolitisk handlingsplan for 2010-2103, tok Venstres Egil Fagerland til orde for en hyppigere tilbakemelding om måloppnåelsene i planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Egil Fagerland

Egil Fagerland

– Hver tredje til sjette måned bør vi bli informert, mente Egil Fagerland.

Han fikk full støtte fra utvalgsmedlem Thove Bringaker, som kommenterte at man ikke kan vente i ett år med å få informasjon. — Vi må vite hva som foregår, sa Thove Bringaker videre.

Kommunens administrasjon innrømmet i møtet at det har vært vanskelig å nå de målene som ble satt i den forrige handlingsplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**