Eiendomsskatt i Alstahaug kommune

I forbindelse med utskrivingen av ny eiendomsskatt i Alstahaug kommune, har kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre, Hanne Nora Nilssen, skrevet et leserinnlegg. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Eiendomsskatt i Alstahaug kommune

I dag kom regningen på eiendomsskatt fra Alstahaug kommune, og tallenes tale er klar. I 2009 fikk jeg en eiendomsskatt på 964 kr. I 2010 har eiendomsskatten steget til 3027 kr. Med andre ord har jeg for ei lita leilighet på rundt 75 m2, fått en tredobling av eiendomsskatt fra 2009 til 2010. Denne økningen av eiendomsskatt kan jeg takke Høyre, Senterpartiet, Rødt og de to uavhengige representantene fra Bylista, Roger Bastesen og Tina Valåmo for. Det var disse som vedtok nivået på promillesatsen for 2010.

I administrasjonssjefens forslag til økonomiplan for 2011-2014 er det foreslått nok en økning av inntektene for eiendomsskatt på totalt 10.5 millioner kroner. Alstahaug kommunes totale inntekter på eiendomsskatt vil da øke fra vel 10 millioner i 2010, til i underkant av 25 millioner kroner i 2014, om administrasjonssjefens forslag blir vedtatt av kommunestyret i desember. Det er mye som tyder på det.

De overnevnte partiene og representantene var de samme som også denne uken vedtok å gå videre med bad- og kulturhusprosjektet "Himmelblå". Dette til tross for at prosjektet i dag er blitt rundt 45 millioner kroner dyrere enn antatt for Alstahaug kommune, og at man pr dags dato ikke har klart for seg hvordan man skal finansiere disse ekstra kostnadene. Når kommunen i tillegg sliter kraftig med å få balanse i sitt regnskap, og styrer mot ROBEK-listen, er det av min oppfatning at de nevnte partiene og representantene ikke har annet valg enn å gå for nok en markant økning av eiendomsskatten for innbyggerne i Alstahaug kommune. Det er vel vanlig praksis at man sørger for å ha dekning for de investeringene man vedtar?

Hanne Nora Nilssen
Kommunestyrerepresentant for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**