Nominasjonmøte på Tingvold 27.11.10

Pent og iskaldt vær på Steinkjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Møte:

Trine Skei Grande i Namsos 12.03.10

Foto: Nils Trana

Linker:
Les mer i Namdalsavisa..
Trønderavisa..

Kl. 14.00 Avslutning og bespisning…
Kl. 13.42:Anne- Britt Skjetne, Levanger Venstre trekker seg også fra listen.
Kl. 13.41: Erling Strand, Stjørdal Venstre trekker seg.
KL.13.39: Ragna Straume, Stjørdal Venstre trekker seg fra lista.
Kl. 13.30: Skriftlig avstemning om 3. plassen.
Trond Sandnes: 25 stemmer
21 blanke stemmer.
KL. 13.20: Skriftlig avstemning om 2. plassen.
Maritha Ramberg Røthe: 26
1 stemme forkastes.
19 blanke
Kl. 13.17: Reidar Lindseth ønsker Annikken Kjær Haraldsen og Trond Prytz på 2. og 3. plass.
– Haraldsen og Prytz trekker sitt kandidatur.
Kl. 13.08: Valg:

N-T Venstres nominasjonsliste (forkortet):
1. Andre N. Skjelstad, Verran
2. Marita Ramberg Røthe, Steinkjer
3. Trond Sandnes, Nærøy
4. Line Abel, Leksvik
5. Håkon Alstadheim, Stjørdal
6. Lars Gunnar Marken, Verdal
7. Maren F. Vassli, Namsos
8. Reidar Lindseth, Flatanger
9. Anne Marken, Meråker
10. Øystein Mørkved, Overhalla

13. Inger Johanne Bjørhusdal, Namsskogan
15. Britt Elin Strand, Lierne
19. Oddveig Ressem, Namdalseid
20. Anders Dallan Mona, Snåsa
24. Turid Gartland, Grong
25. Hans Martin Storø, Nærøy
– I alt 41 kandidater på listen…

– Topplassen: Forslag fra nominsajonsnemda på André Skjelstad; Verran Venstre og motforslag fra Namsos Venstre på Annikken Kjær Haraldsen; Levanger Venstre
Valgt!
André Skjelstad 26 stemmer

Annikken Kjær Haraldsen 20 stemmer
Konklusjon: Total splittelse!
Kl. 12.55: Pause..
Kl.12.50: Per Flatberg, Inderøy Venstre, Naturvernforbundet – Vi har ikke råd til å unvære politikere som Annikken Kjær Haraldsen.
Kl. 12.48: Trond Prytz: Partiet skal være stolt av gjennomførte oppgaver.
KL. 12.45: Anne- Britt Skjetne, Levanger Venstre: Nominasjonsprosessen har ikke vært god. Mange ukjente personer på lista. To av de større lokallagene i Nord- Trøndelag er representert langt nede på listen, Namsos og Levanger. Hvorfor er det slik?
KL. 12.40: Hans Martin Storø, Nærøy Venstre:
– Hjertesaker:
1. Kollektivtransporten.(Hurtigbåten)
2. Klimadebatt: Nevnte de to mobile gasskraftverkene på Aukra og vedtaket om å kunne starte opp disse i Fylkestinget ved kraftkriser.
3. Ambulansesaken.
– Støtter nominasjonskomiteens innstilling.
Kl. 12.35: Reidar Lindseth, Flatanger Venstre: Mener nominasjonsnemda har gjort en god jobb. Vi har to gode kandidater. Vi må ta et valg. N-T Venstre skulle ha klart å utnytte kapasiteten til begge kandidatene. I dag må vi prøve å finne en god løsning. Lindseth ønsker å ha medlemmer fra Levanger og Namsos Venstre lengre oppe på lista.
Kl. 12.30: Leder i nominasjonsnemnda: Per Garnes, Steinkjer Venstre:Mange sa nei til å stå på lista ved forespørsel.
Som nominasjonsnemnd til fylkestingsvalget 2011 er nedsatt:

Per S. Garnes(leder), Steinkjer
Sylvi Fagerheim, Levanger
Agnar Forbord, Namdalseid
Liv Fagerli, Nærøy
Nils Leirseth, Verdal

Prosessen skulle gjennomføres på følgende måte:

1. Lokallagene bes om å spille inn 5 navn innen 15. juni.
2. Nominasjonsnemnda setter opp alfabetisk liste over innkomne forslag. Forslagene sendes til lokallagene for prioritering innen utgangen av juni. Lokallagene har frist til 1. september med å prioritere.
3. Innen midten av september skal nominasjonsnemnda ha sitt forslag til de øverste kandidatene klare. Disse sendes ut på høring til lokallagene.
4. Innen midten av oktober er endelig innstilling klar.
– Nominasjonsnemnda ber derfor samtlige lokallag om å spille inn til sammen 5 navn fra både eget og andre lokallag i fylket innen 15. juni. Kandidater fra eget lokallag bes om å bli forespurt om de er aktuelle og bes om å påføre fødselsdato og fødselsår på disse (dette på grunn av at det skal være vedlagt valglisten).

Geir Olav Knappe - Sentrum

Foto: Martin Hågensen

Kl. 12.25: Geir Olav Knappe, leder i Namsos Venstre:
– Snakker positivt om Annikken Kjær Haraldsens arbeid på kulturarenaen i Nord-Trøndelag.
Kunnskap er viktig. Fortsatt bygge på kontinuteten til mannskapet som i dag sitter for Venstre i Fylkestinget.
KL. 12.20: Trond Prytz, N-T Venstre og Namsos Venstre.
– Tydeliggjør Annikken Kjær Haraldsens positive politiske arbeid i Fylkestinget.
– Hjertesaker:
1. Skole og oppvekst.
2. Kultur
3. Samferdsel
– Vi må jobbe byggende og fremtidsrettet igjennom Venstres partiorganisasjon og ikke som individualister!
Kl. 12.15: Innlegg fra Annikken Kjær Haraldsen, N-T Venstre og Levanger Venstre
– Hjertesaker:
1. Skole og oppvekst (Oppvekstkommisjonen).
2. Kultur.
3. Samiske saker.
KL.12.10: Innlegg fra Levanger Venstre, Anne-Britt Skjetne: Litt om pelsdyrnæringen (Kilde Trønderavisa). Hvordan skal vi styrke Venstre lokalt og på fylkesplan?
Foreslår en alternativ liste:
1. Annikken Kjær Haraldsen
2. Trond Prytz
3. André Skjelstad.
Kl.12.00: Nominasjonsdebatt.
– Spørsmål om høringsrunde om nemdas listeforslag etter utsendt forslag tidligere i år, fra Geir Olav Knapp.
Kl. 11.10: Møte i fullmaktsnemda i N-T Venstre. (Sjekking av gyldigheten til delegater – 46 stemmeberettige)
– Nærøy og Leka slo sammen lokallagene i 2010. Hvordan er reglene knyttet til denne sammenslåingen?

Venstres vedtekter – sammenslåing av lokallag:

To eller flere lokallag i samme fylke kan slå seg sammen til en organisasjon slik at de i forhold til Venstres hovedorganisasjon og fylkeslaget, har samme rolle som et lokallag, dog slik at hver av de opprinnelige lokallagene beholder sin representasjon i Venstres organer som de hadde fått hver for seg. Slike regionlag må i vedtektene ivareta de organisatoriske løsninger som er nødvendige i forhold til oppgavene knyttet til nominasjon og innlevering av lister til kommunevalg, og til valg av delegater til nominasjonsmøter for fylkestingsvalg og stortingsvalg. Bare medlemmer som har stemmerett i den enkelte kommune kan være med å sette sammen valglisten for denne kommunen.
Det kan også opprettes lokallag som har til formål å organisere medlemmer fra flere kommuner. Et eksisterende lokallag kan endre sine vedtekter slik at det tar sikte på å være lokallag også for en eller flere andre kommuner der det ikke på forhånd er et lokallag.
Ved sammenslåing av to eller flere eksisterende lokallag til et lokallag eller ved at et lokallag omfatter mer enn en kommune krever en slik prosess 2/3-flertall i samtlige berørte lag. Oppløsingen av sammenslåtte lag skjer ved simpelt flertall.
Kl. 11.00: Møtestart: Velkommen og formalia ved André Skjelstad.

Namsos 2. juli 2010.

Foto: Nils Trana

KL. 10.50: Godt oppmøte! – Positivt før møtestart: Ragna Straume og Stjørdal Venstre har vært med i arbeidet for et nytt og vedtatt kulturbygg på Stjørdal, vistnok berammet til 540 mil. kroner og vil ha et areal på ca. 9000 kvadratmeter. (Kilde: Stjørdalens blad)

NT

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**