Inspirerende og godt årsmøte i Ås Venstre

Fylkessekretær Christoffer Biong innledet om Ås venstres historie og Ås og Akershus sin betydelige rolle da Venstre ble stiftet og vokste fram. Arkivdykket viste også at Ås Landmandsforening,- senere Ås Venstre har vært forkjempere for Bibliotek i Ås siden 1880. Det er vi fortsatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Årsmøtet fikk en statusoppdatering fra nominasjonskomiteen, og hadde en god diskusjon omkring første utkast til programmet for kommunevalget i 2011.

Nytt styre ble valgt, og består nå av : Solveig Schytz, leder, Erling Rognli, nestleder, Jorunn Nakken, sekretær, Siri Kjær, kasserer, Ivar M.Sæverås som studieleder og Olav Østeraas som styremedlem. Varamedlemmer er Anders Njål Hansen, Karl Solberg, Tine Hvoslef-Eide, Michael Wendell og Dag Wenner.

Ny valgkomite består av Svein Solberg, Eline Borger Rognli og Marius Engh.

Nominasjonskomiteen ble supplert, og består nå av Olav Skage (leder), Trine Hvoslef-Eide og Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**