Budsjett 2011: Venstre prioriterer fremtiden

Gjennom tydelige grep prioriterer Venstre en bedre skole, et styrket kulturliv, mer til de som trenger det mest og å minske kommunens fremtidige gjeld for å sikre en god fremtid for Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


– Jeg er stolt av å legge frem vårt budsjettforslag for 2011. Vi tar økonomisk ansvar – og sikrer samtidig en god, trygg og positiv utvikling i hele kommunen, sier Venstres gruppeleder Roar Günther Andersen. Han legger frem Venstres forslag i formannskapet i dag.

Ansvar og trygghet

Geir Helge Sandsmark

Foto: Kjartan Allmenning

Hovedgrepet for Halden Venstre er å redusere kommunens gjeld, begrense låneopptaket og prioritere de viktigste tjenesteområdene – helse, skole, kultur. – Det er viktig å styrke tilliten til Halden kommune. Da må vi sikre en langsiktig og god økonomi ved å ikke investere oss i hjel, granske det som har skjedd og legge fortiden bak oss, sier leder i Halden Venstre, Geir Helge Sandsmark.

Bedre lærere gir bedre skole

Mona Johnsen

Foto: privat

Venstre legger inn 1 000 000 kr til kompetanseheving i skolen, i tillegg til å beholde antall assistenter, lærere, leserveiledere og spesialpedagoger som i dag.

– Nøkkelen til en bedre skole er godt fagpersonale som følger opp den enkelte elev. Derfor prioriterer vi våre ressurser på mange og flinke fagfolk i skolen, sier nestleder i Halden Venstre, Mona Johnsen.

Mer til de som trenger det mest

roar

Foto: M&A Fotoatelier, Halden

– Manglende økonomisk styring skal ikke gå utover de som trenger det mest. Det er uverdig å kutte i psykiatri og rusomsorg. Det er å ramme de som er rammet verst enda hardere, og er moralsk forkastelig. Derfor beholder vi det tilbudet som er der i dag, sier Venstres Roar Günther Andersen.

– Noen av de som trenger det aller mest er barna. Derfor beholder vi ressursteamet for barn og unge innen helse- og sosialvesenet, ferieklubben, SLT-koordinatoren og opprettholder differensierte barnehagesatser etter inntekt, legger Günther Andersen til.

Et bredt og mangfoldig kulturliv

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Fredrik Varfjell (Halden Arbeiderblad)

I kulturbudsjettet reverserer Venstre Rådmannens forslag til kutt i Blåseensemblet, Halden historiske Samlinger og skolekorpsene.

– Dette er viktige institusjoner som er med på å ivareta, styrke og utvikle kulturlivet i Halden. Derfor må vi behandle dem med respekt – ikke med trusler om redusert støtte, slik Rådmannen gjør, sier Halden Venstres kulturpolitiker og førstekandidat til fylkestingsvalget, Per Magnus Finnanger Sandsmark.

Halden Venstre øker også tilskuddet til biblioteket for å opprette ny leder for voksenbiblioteket og styrke bibliotekets rolle innen leseopplæringen i skolen. Dette vil kunne øke bibliotekets åpningstid med en ekstra kveld i uken.

Kulturskolen er viktig for Venstre. Derfor foreslår partiet å opprette en ekstra stilling på kulturskolen for å redusere ventelistene og opprettholder egenbetalingen på samme lave nivå som i dag.

Hele Venstres budsjett finnes som pdf her
og økonomiplanen er her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**