Orkdals budsjett for 2011

I formannskapet onsdag 24. nov. la Venstre sammen med de øvrige i flertallsgruppen fram budsjett for 2011-2014. Et bra budsjett som styrker idrett, skole og eldreomsorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Orkdal Venstre har sammen med flertallsgruppa i kommunen laget et budsjett som ble lagt fram i formannskapet 24. nov. og som vil være grunnlaget for det som blir lagt fram i kommunestyret onsdag 15. desember. Dette er et godt budsjett som bla satser på:

Idretten i hele kommunen: Knyken, ny bane 3 med egen basishall, penger avsettes på fond og 1 mill øremerkes til friidrettsannlegg i Idrettsparken. Vi vil selvsagt også utredet muligheten for et framtidig svømmeanlegg i kommunen.

Styrking av spesialundervisningen i skolen

Styrking av eldreomsorgen, med økt bemanning og bygging av omsorgsboliger på Svorkmo (i tillegg til de vedtatte omsorgsboligene på Orkanger, med byggestart i 2011).

Hele budsjettframlegget kan du lese i PDF-format her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**