Subsidiær støtte til AP-budsjettet

Venstre og Krf valgte i gårsdagens bystyremøte å subsidiært støtte AP-sidens budsjettforslag, etter at vårt eget forslag ble nedstemt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Venstre og Krf hadde på forhånd varslet at vi ville støtte AP-sidens forslag hvis vårt eget ikke fikk flertall. Budsjettforslaget fra Frp/H/FS ville føre til en kombinasjon av kutt i tjenestetilbudet, og økning i utgiftene til investeringer, som Venstre og Krf ikke kunne akseptere på vegne av byen.

I avtalen mellom posisjonspartiene fra valget i 2007 står det klart at kutt i eiendomsskatten ikke skulle gå ut over kvaliteten på tjenestetilbudet. Vi holder det vi lover, og ser at med ekstraordinære utgifter de neste årene, blant annet på grunn av underskudd og erstatningsordingen for barnehjemsbarn, kreves det en midlertidig økning av eiendomsskatten for å sikre tjenestetilbudet i denne perioden.

I det øyeblikket at kommuneøkonomien er sikret bærekraft gjennom omstilling vil vi igjen ønske å senke eiendomsskatten.

Vi synes det er trist at Frp/H/FS ikke ser denne realiteten i øynene, og ble med på å ta ansvar for byen og dens økonomi. I stedet fikk vi en enda større økning i eiendomsskatten enn hva som strengt tatt var nødvendig. Det må Frp/H/FS ta ansvaret for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**