Trangt i Haldenskolene

Opptaksgrenser var tema i hovedutvalg for undervising og oppvekst onsdag 12. desember. Venstres representanter ønsket rom for skjønn ved behandling av søknad om skolevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Det ble vedtatt at det er de gamle grensene mellom Asak og Øberg som skal gjelde som hovedregel når Tistedals-elever skal over på ungdomsskolen.

Elever fra de områder som tidligere soknet til Asak skal til Rødsberg, mens de som hørte til Øberg skal til Risum. For øvrig blir opptaksgrensene som tidligere.

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

Venstres Geir Helge Sandsmark fremmet et tilleggsforslag om at de elever som har en særskilt begrunnelse skal kunne få dispensasjon til å begynne på en annen skole.

Dette fikk ikke tilslutning av flertallet som mente at dagens dispensasjonsordning fungerer bra nok.

Tone Skråning

Foto: Bård Halvorsen, HiOf

Tone Skråning (V) begrunnet en spesiell formulering om dispensasjon med at hun oppfattet at dagens ordning innebar en automatikk i at søknader blir avslått og sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse

Utvalgsleder Fridtjof Dahlen (SV) sa at han ble provosert av en slik framstilling. Han sa at hovedutvalget kun får innblikk i klagesakene, og han undret seg over hvor Skråning hadde sine opplysninger fra.

Sandsmark (V) vedgikk at utvalget kun får innblikk i et snevert utvalg av sakene, men ut fra disse sakene oppfattet han systemet som noe rigid, og opprettholdt derfor forslaget. (fra HAs nettoppslag)

Les oppslaget i HA på nett her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**