Forslag til kandidater klar

Nominasjonsnemnda i Bodø Venstre har utarbeidet forslag til liste ved kommunevalget 2011, som innstilling til nominasjonsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Nominasjonsnemnda i Bodø Venstre har i møte tirsdag 14.12.2010 utarbeidet følgende forslag til liste ved kommunevalget 2011, som innstilling til nominasjonsmøtet 13.01.2011. I Bodø Venstre er styret nominasjonsnemnd.

Listen er bra balansert mellom kjønn, alder, fornying og kompetanse.
Menn 48%
Kvinner 53%
Nye kandidater 60%
Snittalder er 46 år, mens medianen ligger på 39 år, yngste kandidat er 18 år og eldste 80 år.

Innstilling:
1. Terje Cruickshank (kumuleres)
2. Eli Skintveit ( kumuleres)
3. Odd Arne Klefstad (kumuleres)

Valg 2011

4. Ida G. Johnsen
5. Alexander Kolberg
6. Marit Brochmann
7. Jostein Toftebakk
8. Elise Viksaas
9. Turid Høyersten Holm
10. Per Dalhaug
11. Majken Paulsen
12. Carl Gustav Eliassen
13. Ellen Kjellmo
14. Håvard Olafsen
15. Rosélyn Riley
16. Asbjørn Røiseland
17. Vibeke Linn Engmo
18. Kjetil Småge
19. Maria Thørnquist Liljedal
20. Håkon Knaplund
21. Karoline Skogmo
22. Trond Danielsen
23. Anne Sofie Hole
24. Ernst Frantzen
25. Elisabeth Nilsen
26. Viggo Johan Estensen
27. Monica Akseth Eggesvik
28. Bjørg Helene Jenssen
29. Trine Helen Karlsen
30. Arne Ludvig Faaren
31. Line Grepperud Olsen
32. Frank Strand
33. Berit Midtun
34. Trond Wiggo Anderssen
35. Geir Tømmerberg
36. Vibeke Wensell
37. Bjørn Håvard Stamnes
38. Rigmor Jarnæs
39. Konrad Grongstad
40. Wiveca N. Wilhelmsen-Holm

Jostein Toftebakk
Leder, Bodø Venstre og nominasjonsnemnda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**